جستجو
فیلترها
بستن

آبغوره

به مایعی که از فشردن انگور نارس تهیه و پس از پاستوریزه کردن در ظروف شیشه ای بسته بندی می گردد آبغوره می گویند. این محصول باید دارای بو و طعم مخصوص و رنگ طبیعی تقریبا قرمز روشن و شفاف باشد یعنی اثری از ذرات پراکنده در آن دیده نشود. مقدار رسوب آن در 100 میلی لیتر نباید از 3 درصد بیشتر باشد. تمام انواع آبغوره در این دسته قرار می گیرند.