جستجو
فیلترها
بستن

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی آبی ست با کیفیت مناسب که بتوان بدون اثر منفی کوتاه مدت یا بلندمدت، آن را آشامید یعنی عوامل فیزیکی ,شیمیائی و بیولوژیکی آن در حدی باشد که مصرف آن عارضه سوئی در انسان ایجاد نکند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، آب آشامیدنی از راه سامانه لوله کشی به خانه ها رسانده می شود. به آب های جمع آوری شده از چشمه ها، قنات ها و یا چاه ها به منظور آشامیدنی شدن فرایند تصفیه نظیر تقطیر و جوشاندن، تصفیه به روش صاف کردن،تصفیه به روش گند زدایی با مواد شیمیایی نظیرکلر را طی می نمایند آب آشامیدنی گویند. آب های آشامیدنی معمولا به 3 دسته سبک، متوسط و سنگین تقسیم می گردند. نوع و ترکیب املاح آب می تواند در به وجود آوردن بیماری ها تاثیرگذار باشد.برخی از خواص آب آشامیدنی سالم بشرح زیر است: 1. درجه حرارت بین 8-12درجه سانتی گراد 2.آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در عمق زیاد، رنگ آبی مایل به سبزداشته باشد. 3.هر چه کدورت آب پایینتر باشد بهتر است. 4.آب آشامیدنی باید بدون بو باشد 5. آب آشامیدنی نباید بی مزه باشد. لازم به ذکر است انواع دیگر آب نظیر آبهای معدنی و آبهای گازدار در اینجا قرار نمیگیرد.