جستجو
فیلترها
بستن

بستنی پاستوریزه

بستنی عبارتست از محصول لبنی منجمدی که از ترکیب و فرایند مناسب خامه و بعضی از فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده به دست می آید و می تواند حاوی پایدار کننده ها، قوام دهنده ها و رنگ نیز باشد .ارزش غذایی بستنی به ارزش غذایی مواد اولیه ای که در ساخت بستنی مصرف می شوند، بستگی دارد. به عنوان مثال چربی بستنی 3-2 برابر چربی شیر است و پروتئین بستنی کمی بیش تر از شیر می باشد؛ در ضمن حاوی مواد غذایی دیگر مانند میوه، تخم مرغ و شکر می باشد. تمام انواع بستنی در این زیرگروه قرار می گیرند. شایان ذکر است تمام انواع بستنی یخی هم در اینجا قرار می گیرند.