جستجو
فیلترها
بستن

شکلات

فرآورده ای است که از آسیاب کردن دانه های برشته شده کاکائو که از درخت گرمسیری کاکائو بدست می آید و در ترکیب خود دارای درصد معینی کاکائو و کره می باشد شکلات می گویند. مواد دیگری مانند شکر و شیر خشک و مغزهای خوراکی و مواد طعم دهنده می تواند به این ترکیب پایه (کاکائو) اضافه شود. دانه کاکائو از یک بخش جامد تشکیل شده است که شامل چربی می باشد و مخلوط این بخش جامد با چربی کاکائو، شکلات را ایجاد می نماید . واژه شکلات معمولا برای فرآورده ای که دارای شکل مشخص و معمولا جامد است به کار می رود. تمام انواع شکلات در این دسته قرار می گیرند.