جستجو
فیلترها
بستن

نوشابه

به نوشیدنی هایی که از اختلاط آب قابل شرب و شکر و شیرین کننده های مجاز و افزودنیها و رنگهای خوراکی مجاز به دست می آیند نوشابه می گویند. نوشابه ها به دو نوع گازدار و بدون گازتقسیم می شوندکه نوع گازدار آن حاوی گازکربنیک است. انواع نوشابه گازدار بصورت زیر می باشند: 1- نوشابه های گازدار دارای عصاره کولا 2- نوشابه های گازدار دارای مواد طعم دهنده که شامل آبمیوه های طبیعی یا تغلیظ شده و طعم دهنده های دیگر مثل اسانسها و وانیل و دارچین و غیره 3- نوشابه های گازدار دارای مواد طعم دهنده و رنگ 4- نوشابه های گازدار و دارای آبمیوه های طبیعی 5- نوشابه های گازدار بدون مواد طعم دهنده و رنگ که این نوشابه ها از ترکیب آب و گاز و بعضا بی کربنات به دست می آیند. تمام انواع نوشابه های گازدار و بدون گاز در این دسته قرار می گیرند.