جستجو
فیلترها
بستن

قوانین و مقررات

برای عضویت در کشاورزآن، لطفا قوانین استفاده از آن را به‌ دقت مطالعه فرماييد. دقت داشته باشید كه آغاز عضويت و شروع کاربری شما در این سامانه، به منزله موافقت شما با قوانین اعلام ‌شده برای استفاده از آن می باشد.

·         بازار مجازی، یک سامانه تخصصی در حوزه اطلاعات کالا و محصولات تامین کنندگان است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده فعالیت می کند. این شبکه اطلاعاتی ‌به عنوان یک سامانه مجازی و رسانه الکترونیکی، تمام قوانین مکتوب و یا عرفی حاكم بر کشور را محترم می‌شمارد و خود را موظف به پیروی از آنها می‌داند.

·         کلیه اطلاعات ارائه شده تامین کنندگان در حیطه اطلاعات ذیل دسته بندی می گردد :

o        اطلاعات ماهیتی عضو شامل اطلاعات اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین کننده محصولات ایرانی و غیرایرانی، اطلاعات آدرس، مجوزها و ... که بخش اطلاعات قابل انتشار آن از طریق سامانه کادا بازار برای اطلاع کاربران و دسترسی به تامین کننده ارایه و اطلاع رسانی می گردد. سایر اطلاعات مانند مجوزها، اطلاعات مدیرعامل و ...، اطلاعات مالی و ... قابل انتشار نبوده و نزد شبکه اطلاعاتی کادا به عنوان امین این اطلاعات محقوظ است

o        اطلاعات محصولات تامین کنندگان که عمدتا انتشار عمومی یافته تا کاربران و سامانه های متعامل کادا (خریداران و مصرف کنندگان کالا) بتوانند از طریق این اطلاعات و مقایسه و تحلیل آنها، فضای خرید/تقاضای خود را شکل دهند .

·         اطلاعات عرضه شده تامین کنندگان، کاملا در قالب اظهار اطلاعات بوده و شبکه اطلاعاتی نقشی در اعتبار این اطلاعات نداشته و ندارد و مسئولیت صحت اطلاعات با تامین کننده است. ثبت کننده اطلاعات، شخصا مالک محتویات ارائه شده محسوب می شود. اطلاعات ارائه شده از سوی کاربران، ابتدا توسط تیم نظارت کادا بررسی محتویات شده و سپس اطلاع رسانی خواهد شد. این مهم به منزله معتبرسازی اطلاعات نیست و صرفا جهت رعایت چهارچوبها و قالب های استاندارد اطلاعات صورت میگیرد